Categories
POETRY/THƠ

A WET SOUVENIR – KỶ NIỆM BỊ ƯỚT (170)

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

In a bar, she sat facing him.

 

He stared at her the entire time until she stood up.

 

She walked over, placing a finger on his lips and said: You should spit them out.

 

So he spits out all his memories, they were completed wet.

 

She threw them in the bin just before she left…

_____

 

Trong quán bia, nàng ngồi trước mặt hắn. 

 

Hắn nhìn nàng đăm đăm cho đến khi nàng đứng dậy. 

 

Nàng đến gần, đặt ngón tay lên môi hắn và nói: Chàng hãy nhổ chúng ra.

 

Và hắn nhổ ra tất cả những kỷ niệm, chúng đã bị ướt. 

 

Nàng ném chúng vào thùng rác trước khi bỏ đi…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s