Categories
POETRY/THƠ

HOW MAY SHE LOVE WITHOUT ANXIETY – LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÀNG KHÔNG LO LẮNG KHI YÊU (171)

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

you felt as though a finger

someone’s in your hand

 

you felt fragile

in this world, found it difficult to breathe

 

a difficult environment

even with the lower interest rates, tax exemptions

on the slow-selling poetry

 

a price reduction

just two hundred and fifty thousand one time only

there are still the predators

in the elevators

 

you have the chills 

and the crack in you is aching

rampant with fever

_____

 

 

bạn cảm thấy như ngón tay 

của ai đó trong lòng bàn tay bạn

 

bạn cảm thấy rất mong manh

thế giới này, hơi khó thở

 

xứ sở thật khắc nghiệt

dù người ta đã giảm lãi, miễn thuế

cho những bài thơ bị ế

 

và giảm giá  

chỉ còn hai trăm năm mươi ngàn cho một cú

vẫn đầy những thằng hiếp dâm

đâm sầm vào thang máy

 

bạn bị lạnh

vết nứt của bạn đang đau

đầu và sốt…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s