Categories
POETRY/THƠ

tháng , năm – month , year — đinh trường chinh

uống hết tháng uống hết ngày niềm vui cùng nỗi buồn này cứ tan uống giọt lệ lẫn tiếng cười uống cái không uống chút lười tháng năm mùa đông rơi xuống căn phòng rơi trên giấc ngủ chưa xong một đời .

by Đinh Trường Chinh, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

drinking the day

drinking the month

the joy and sadness

dissolving

 

consuming

the tears together

with the laughter

consuming nothing

consuming that bit of sloth

the month

the year

 

into the room

winter falling upon sleep

yet

a lifetime

 

 

via tháng , năm — đinh trường chinh // notes

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s