Categories
POETRY/THƠ

IMPOSTOR – MẠO DANH (163)

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

until you recognize

you’re an impostor

 

you

do what others dare not

afraid of the tribulation

 

you’re

a teacher without lecture notes

using dressings to treat broken bones

 

your 

actions attracting 

stares

annoyance

 

you

failed to remember in your own backyard

trees have bark

covering up what’s been soundly consumed of destiny

 

the destiny of a tree is a cover

for lies

and you know

there’s paper glue hidden at the back

until a lightning strike splits your body in half

 

the poem 

as roots remain…

_____

 

cho đến khi bạn biết

mình là một kẻ mạo danh

 

mình

đã làm những gì người khác không dám làm

vì sợ kiếp nạn

 

mình 

đã làm thầy không bài giảng

chữa gãy xương bằng thuốc dán 

 

mình

đã làm những điều người khác phải ngước nhìn

và chán 

 

bạn 

quên mất trong khu rừng

những cái cây vẫn luôn có vỏ cây

che giấu những gì đã ăn sâu vào số phận

 

số phận của cái cây như một vỏ bọc

của trò lừa dối

và bạn cũng biết

rằng bột giấy giấu đằng sau

cho đến khi tia sét bổ đôi thân cây của bạn

 

bài thơ

như cái rễ cây còn lại…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s