Categories
POETRY/THƠ

128

the poem
is your knot
you pull the strings
making it dance

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the poem

is your knot

you pull the strings

making it dance

 

you treat it like a toy

but your toy it’s not

 

it and all the words are waiting

to wave

to greet a blank page

 

sometimes

glides across a tranquil sea

escaping

the humiliation of cowardice

pains and stings

 

you thought the world

a safe

place

an opened window

to the sky

 

when

a flame

alone in a dark place

with flowers in a glass

bloomed in teardrops

 

when you found a place to reside

for the homeless

 

our poems

not homes

maybe fireflies

for a foggy night

without stars…

 

_____

 

bài thơ

nó là con rối của bạn

bạn kéo dây

làm nó nhún nhảy

 

bạn đối xử với nó như một đồ chơi

nhưng nó không phải đồ chơi của bạn

 

nó và các chữ cái chờ đợi

để vẫy tay

chào một trang giấy trắng

 

đôi khi nó

lướt qua một bờ biển yên bình

thoát khỏi

sự nhục nhã của sự chết nhát

vừa đau vừa rát

 

bạn cứ nghĩ thế giới

là một nơi

an toàn

mở một cửa sổ

nhìn lên bầu trời

 

khi

một ngọn nến

lẻ loi ở một nơi

tối tăm và đóa hoa ly nở

trong những giọt nước mắt

 

khi bạn tìm được một nơi trú ẩn

cho những kẻ vô gia cư

 

những bài thơ của chúng ta

không phải là những ngôi nhà

nhưng có thể làm những con đom đóm

trong một đêm mờ mịt

không trăng sao…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s