Categories
POETRY/THƠ

you, scribbling your name – bạn nguyệch ngoạc tên bạn (99)

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

you, scribbling your name
in my thoughts
now I’m on fire

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

1.

you, scribbling your name

in my thoughts

thus I’m on fire

2.

each leaf fall leaf

you falling into pieces 

shatterings of you

3.

the scar on your belly

a reminder of a memory

buried

4.

I long for you 

on a tide

shattering silver hair

5.

you should write a haiku

need not 

the ending

6.

tears

when will you be happy again

Do we deserve it?

7.

me discern a breath

can you smell it

at all?

8.

don’t worry, the spider

claimed, the spitting

it’s but an incidental

9.

hell is where

you must be with 

people who don’t want to be with you 

10.

hey, in the passing crowd

are you

there?

11.

we may have touched

you may have mumbled: oh

I’m fine

12.

I’m the truth

in all your words of 

lies 

13.

you’re like a poem, moving words

up and down the line

though it hurts you

________

 

1.

bạn nguyệch ngoạc tên bạn

vào suy nghĩ tôi

để tôi bốc cháy

2.

mỗi lá rụng lá

rụng bạn lẫn vào các mảnh

vỡ của bạn

3.

vết sẹo trên bụng

nhắc bạn những kỷ niệm

giấu kín

4.

tôi mơ ước bạn

trên ngọn thủy triều

vỡ ra màu tóc bạc

5.

bạn hãy viết một bài haiku

không cần

kết thúc câu chuyện

6.

nước mắt

khi nào bạn lại hạnh phúc thêm lần nữa

chúng ta có xứng đáng không?

7.

tôi có thể cảm thấy hơi thở

bạn có ngửi thấy nó 

không?

8.

đừng lo, con nhện

nói, tôi chỉ nhả tơ

một cách tình cờ

9.

địa ngục là nơi

bạn phải chơi

với những người không thích chơi với bạn

10.

này, người qua đường

bạn có

ở đó không?

11.

chúng ta gần như đã chạm vào

bạn thì thầm: không sao

cả

12.

tôi là sự thật

của những lời bạn vẫn hay nói

dối

13.

bạn giống như một bài thơ, chỉ là di chuyển các từ

lên và xuống các dòng khác nhau

nhưng bạn bị đau

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s