Categories
POETRY/THƠ

RESOLUTIONS WITHOUT A LIMIT – NHỮNG QUYẾT ĐỊNH KHÔNG CÓ GIỚI HẠN (134)

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

she has a close friend

her name is

Ken

 

today she asked me to greet her

Ken, standing at the foot of the disembarking

flight

 

she told me:

– it’s time for you to step into

her(friend) inner sanctum

I was worried

my ken at its best

I’m, humble 

afraid

 

facing 

the airport gate

her intelligence

I hesitate

so tired

the mystery, the fear

the unknown

constant stir

 

me

fighting the drink and poetry within

her(friend) flying

at the foot of the disembarking

flight

or is it a poem of a never flown poet 

just died

high

 

so

which ode

safer oh?

 

when life is too much

adept I

entertain riskily

confirmed illusions

 

Ken told me

to enter the airport nor temple

I must drink and make love to her(friend)

even with hands

intangible

as clouds

 

the faith

in my conviction for poetry

the poems satiated with spirit

running away from the problem

from the bitterness

silence

unavoidable…

 

_______

 

 

nàng có một người bạn thân

tên cô ấy là

Hiểu

 

hôm nay nàng sai tôi đi đón cô ấy

Hiểu, đang đứng ở chân cầu thang máy

bay

 

nàng nói với tôi:

– rằng đã đến lúc tôi phải bước vào

thánh đường bên trong cô ấy

tôi lo lắng

biết mình đang cố hiểu

tôi, khiêm nhường và sợ

hãi

 

trước cửa

sân bay

trí tuệ của cô ấy

tôi ngập ngừng

thật là nản chí

về sự bí ẩn, nỗi sợ hãi

của những điều chưa biết

cứ áp đảo tôi

 

tôi

cuộc đấu tranh nội tâm về việc uống rượu và làm thơ

khi cô ấy bay

ngay chân cầu thang máy

bay

hay làm thơ về một nhà thơ chưa từng đi máy bay

vừa mới chết

vì say

 

liệu

bài thơ nào

an toàn hơn?

 

khi mà cuộc sống tôi đã quá

quen với việc

mạo hiểm bằng cách có

những ảo tưởng nhất định

 

Hiểu cho tôi biết

dù muốn vào sân bay hay vào ngôi chùa

tôi vẫn phải uống rượu và yêu cô ấy

dù với hai bàn tay

trắng

như mây

 

đó là sự tin tưởng

khiến cho tôi quyết định làm thơ

những bài thơ uống rượu

chạy trời không khỏi nắng

về những điều cay đắng

im lặng

và không bao giờ tránh khỏi…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s