Categories
POETRY/THƠ

THE THINGS HE TOOK WITH HIM – NHỮNG ĐIỀU ÔNG ẤY MANG THEO (105)

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

I saw that he sleeps inside a woman but he’s not her husband

 

I saw the children he buried but he’s not their father

 

I saw him destroyed homes and he’s not a builder

 

he appears at night

he also appears in daylight

 

I’ve made a list of things he took with him 

in death:

 

– a section of bone, a moon, a skull

a scar

and a gold coin

 

his mouth

is like a small triangle

 

but this triangle could extinguish sunlight

and end our fate

_____

 

tôi thấy ông ta ngủ ở bên trong người phụ nữ mà ông ta không phải là chồng

 

tôi thấy ông ta chôn những đứa trẻ mà ông ta không phải là bố

 

tôi thấy ông ta phá hủy những ngôi nhà mà ông ta không phải nhà thầu

 

ông ta xuất hiện vào ban đêm

ông ta cũng xuất hiện vào ban ngày

 

tôi liệt kê những thứ ông ta sẽ mang theo

khi ông ta chết:

 

– một khớp xương, một mặt trăng, một hộp sọ

một vết thương

và ít tiền vàng mã

 

miệng của ông ta

giống một hình tam giác nhỏ

 

nhưng hình tam giác này có thể thổi tắt ánh nắng mặt trời

và kết thúc số phận của chúng ta

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s