Categories
POETRY/THƠ

101

no, I shall never be able to touch you

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

no, I shall never be able to touch you

not even a finger

nor between the lines

the letters

 

without kisses

you skim over and ignore my sadness

without a hint of romance

 

but if you look carefully

it’s like (a poet) an amateur trying hard to infuse his overwhelming feelings into 

a poem

 

you shall see

I’m kissing you

 

I’m holding you

during the nights when I’m sad

during your nightmares

often you would soothe with an old lullaby

pressing me sinking

 

you’ve touched me

but what of the soul?

I’ve appeared in front of you

your smile

an ocean of pain that ever cried

 

I’ve watched you leave

your footprints trampling on my soul

like someone’s

heartbeat…

_______

 

không, tôi không bao giờ có thể chạm vào bạn

ngay cả bằng một ngón tay

hay giữa những khoảnh khắc

của con chữ

 

không có nụ hôn

bạn phớt lờ cảm giác buồn bã của tôi

không có sự lãng mạn

 

nhưng nếu bạn nhìn kỹ

nó giống như một nhà thơ nghiệp dư đang cố gắng đưa cảm giác mãnh liệt của mình vào một bài thơ

 

bạn sẽ thấy

tôi hôn bạn

 

tôi ôm bạn

trong những đêm buồn của tôi

trong những cơn ác mộng của bạn

đôi khi bạn hát ru với những bài hát cũ

nhấn chìm tôi

 

bạn chạm vào tôi

còn linh hồn thì sao?

tôi đã khỏa thân trước mặt bạn

nụ cười của bạn

là cả một đại dương của đau đớn và không bao giờ khóc

 

tôi đã xem bạn ra đi

dấu chân bạn dẫm trên linh hồn tôi

như nhịp tim

ai đó…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s