Categories
POETRY/THƠ

106

poverty
it’s black
hence it never wants to fade away
in your mind, it will be with you forever

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

poverty

it’s black

hence it never wants to fade away

in your mind, it will be with you forever

 

you’re wrong

it’s a song

taking your life on a journey without a heads up

looking back

you don’t have enough to defend yourself from near

death

 

poverty 

it resents your efforts

the hawker stalls

why don’t you

set up a company or a store?

 

you could rub honey on your lips

allow the ants a bite of your sleep

a revenge

sweet like tears

 

poverty

it’s not human

or a hot-boy

or a monster

or a “cò đất”(a land broker/a dirt dealer)

 

It’s a sudden death

by the pavement

for all…

_______

 

cái nghèo

nó màu đen

nên nó không bao giờ chịu phai 

bạn nghĩ nó sẽ bên bạn mãi mãi

 

bạn đã sai

nó là bài hát

mang cuộc đời bạn đi không kịp ngoái đầu nhìn lại

bạn không đủ hậu vệ để chống đỡ những cú sút

chết người

 

cái nghèo

nó trách bạn còn bày đặt

bán hàng rong

sao bạn không

lập công ty hay mở tiệm?

 

bạn có thể bôi mật ong lên môi

để những con kiến ​​cắn vào giấc ngủ

một sự trả thù

ngọt ngào như nước mắt

 

cái nghèo

nó không phải là con người

hay hot-boy

hay quái vật

hay cò đất

 

nó là cái chết

té ngửa ở vỉa hè

của tất cả chúng ta…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s