Categories
POETRY/THƠ

5 COUNTABLE VERSES – ĐẾM ĐƯỢC 5 BÀI (52)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

you’re a sad little boy
you’re a sad young man
you’re a sad little toy
you’re a sad human being…

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

 

 

 

1.

this world is too vast

to grasp

but she thought

the world is flat like a piece of paper

hence by a pen made everything dissolve

flow into

a poem

 

she continues to wait

for the poems

like the sunlight and rain

like earthquakes

and volcanoes…

 

2.

truthfully she

and this entire earth

sad still…

 

3.

she’s sad

and hence

the world is very

sad

 

4.

Sad

to a point, you wouldn’t able to tell

How much sadder the world should be?

 

5.

you’re a sad little boy

you’re a sad young man

you’re a sad little toy

you’re a sad human being…

_____

 

1.

thế giới này quá mênh mông
để hiểu
nhưng nàng nghĩ
thế giới phẳng như tờ giấy
nên với cây bút nàng đã làm tan chảy
mọi thứ
thành bài thơ

và nàng tiếp tục chờ
những bài thơ
như nắng mưa
như động đất
và núi lửa

2.
thậm chí nàng
với cả thế giới
cũng vẫn buồn

3.
nàng buồn
và như vậy
thế giới rất
buồn


4.

Buồn
đến mức bạn cũng không biết
thế giới cần phải buồn đến mức nào?

5.
bạn là cậu bé buồn
bạn là chàng trai buồn
bạn là đồ chơi buồn
bạn là một người buồn…

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s