Categories
POETRY/THƠ

53

from the back hair dripping
wets the skirt of her
white wedding dress

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

from the back hair dripping

wets the skirt of her 

white wedding dress

 

you fell into the coil 

of exploding firecrackers

lit by the band

 

on the length of her hair 

clips sparkling

what do not 

belong to you

 

there’s no cool

you, there’s no longer a sea

you have no choice but love 

the Sun

rising cool sounds of bells 

from cool green meadows

at the bottom of

a sea

 

you are dying

from holding sweetness

in your mouth

 

the wind rolling in ‘cause

one rainy cloud

you taste the earth, the sky

to after dipping them

into meadows

 

rays of happiness

slipping away

to you is romantic

 

you’ve but one way

across the grass 

running to watch her

as you would a little boy

_____

 

tóc chảy ướt phía sau
váy cưới của nàng
màu trắng

bạn rơi vào vòng xoắn ốc
tiếng pháo
nổ vang của ban nhạc

trên chiều dài sợi tóc của
nàng, cái kẹp tóc làm sáng tỏ
tất cả những gì không phải
của bạn

không có màu xanh
bạn, thậm chí không còn cả biển
bạn đành phải yêu
mặt trời
đang nhô lên tiếng chuông màu xanh
nghe từ đồng cỏ xanh
dưới đáy
biển

bạn chết lịm
vì đã ngậm ngọt ngào
trong miệng

và gió cuốn bởi
một đám mây mưa
bạn nếm mùi vị trái đất, bầu trời
sau đó nhúng
chúng, vào những ngọn đồi

ánh nắng của niềm vui
trượt đi
bạn nghĩ là lãng mạn

bạn chỉ còn cách
chạy qua đám cỏ
nhìn nàng
như đang nhìn một cậu bé

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s