Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 7:3 – Poetry should be a little hung

Poetry should be a little hungry…

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Poetry should be a little hungry…

 

don’t place any order or supplies for poetry

 

let poetry fail

experience embarrassment

 

give poetry a little love

quiet encouragement

a casual hand

touching now and then

in a dark room

 

poetry’s sunset fading

a mini saunter

a bright star

possibly in the West

Poetry swinging 

on a breaking rope

 

poetry shall find her own push

a tide

to make a(cutthroat) red ocean

 

let poetry be a spectre of the wind

an envision of a sunset

or a demon from hell

with a boiling pot of oil

or be a white swan flying

into an inkpot

 

at night awake the poet

slipping in puddles of water

chasing after secret terminologies

an emergency

when he left poetry

poetry continued to wait

awake

ready to love…

_____

 

Hãy để thơ hơi đói…

đừng đặt hàng hay tài trợ cho thơ

hãy để thơ thất bại
và biết xấu hổ

chỉ cần cho thơ một tình yêu nhỏ
giọng nói thầm thì
một bàn tay lơ ngơ
chạm vào thơ
trong phòng tối

hoàng hôn của thơ làm mờ
một chút lang thang
một ngôi sao sáng
hình như ở hướng Tây
Thơ đu dây
muốn đứt

thơ tự tìm một lực đẩy
như thuỷ triều
làm đại dương tảo đỏ

hãy để thơ làm bóng ma của gió
ngắm hình dạng hoàng hôn
có thể là con quỷ từ địa ngục
với chảo dầu nóng chảy
có thể là thiên nga trắng đang bay
vào lọ mực

mỗi đêm thi sĩ thức
và trượt chân bên vũng nước
khi chạy đi tìm các ngôn từ bí mật
khẩn cấp
lúc em bỏ thơ đi mất
thơ vẫn chờ
và thức giấc
để kịp yêu…

 

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s