Categories
POETRY/THƠ

GARBAGE – RÁC (69)

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

if a poem is a piece of garbage

then so is she

while she covers the wrinkles at the corners of her eyes

with expensive powders and creams

the poem hid behind its pain

the long sleeve used to wipe away the tears

behind the cheap grin

garbage

consistently so…

 

_____

 

nếu bài thơ là rác 

thì nàng cũng vậy

trong khi nàng che những nếp nhăn đuôi mắt

bằng kem và phấn đắt tiền

bài thơ giấu đi nỗi đau của nó 

bằng ống tay áo dài kéo lên lau nước mắt 

và nở một nụ cười giá rẻ

rác 

vẫn thường hay như thế…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s