Categories
POETRY/THƠ

HYPNOTIZING PATRIOTISM – THÔI MIÊN LÒNG YÊU NƯỚC (83)

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

HYPNOTIZING PATRIOTISM

 

I am one share

of all, and

I am myself (to fixation)

 

I am

a glimpse in the mirror

I am

a covert plan

a mantra of fate

locked up

inside a metal safe of the soul

 

but you shall never find the key

to open it

( sleep, you are sleepy)

hence I woke up

at the noon of awareness

 

giving light to an ignorance easily hurt

Nation

hungry and thirsty

impulsive:

 

– I’m on my last breath

– apparent is the dominion over the people

– apparent is the exploitation of workers

there’s no need for any kind of investigation

 

I’ve examined the creases of the ape’s brain

gaining control to audit dreams

but I’m suspicious of myself

my astuteness still vague

too immature to be a patriot

to fight for the ape’s share

 

(sleep, you are sleepy)

hence I woke up

to investigate ways to hypnotize patriotism

I’ve discovered you’ve accepted the idea of buying and selling

in payments of blood 

 

(sleep, you are sleepy)

hence I woke up

at sunrise by the border

at sunset by the sea

at the edge of awareness

I know

there’s no way of detracting you from your delusions

repeating the old ideals:

– I’ll refer to you as you

– you can see to me as the enemy

obey and oppose

as my Nation bleeds

 

hence I fell into a stupor

of a hypnotist

in the steaming bright light of the sun

and darkness

 

after everything

shattered

staring at each other

forever

crying

hurt

 

WE ARE CITIZENS

 

citizens from long ago

never needed

a stage

a role

blood and bone

inspirations

frying up

holy

uncomely

wasteful

fares…

_____

 

THÔI MIÊN LÒNG YÊU NƯỚC

 

tôi là một phần 

của mọi người, và

bản thân mình (đến mức ám ảnh)

 

tôi

một cái nhìn thoáng qua trong gương

tôi 

một kế hoạch trong bí mật

một câu thần chú của số phận 

bị khóa 

bên trong chiếc tủ sắt linh hồn

 

nhưng bạn không bao giờ tìm thấy chìa khóa

để mở 

(bạn đang buồn ngủ)

vì vậy tôi thức dậy

tại buổi trưa của ý thức

 

thắp sáng lên sự thiếu hiểu biết và dễ bị tổn thương

của Tổ quốc

đói và khát 

và đột nhiên ý nghĩ hình thành ngay lập tức:

 

– tôi đang hấp hối

– người dân bị thống trị là điều hiển nhiên

– công nhân bị bóc lột là hiển nhiên

những điều này không cần ai nghiên cứu

 

tôi kiểm tra các nếp gấp trong não của một con khỉ 

đang giành quyền kiểm soát những giấc mơ 

và nghi ngờ tôi 

nhận thức còn mơ hồ

chưa trưởng thành mà đòi yêu nước

tranh mất phần của khỉ đột

 

(bạn vẫn đang buồn ngủ)

vì vậy tôi thức dậy

nghiên cứu thuật thôi miên của lòng yêu nước

tôi phát hiện bạn đã chấp nhận sự bán buôn 

lãi suất trả bằng máu

 

(bạn đang buồn ngủ)

vì vậy tôi thức dậy

vào lúc bình minh trên biên giới 

hoàng hôn trên biển

tận cùng của ý thức

tôi biết

không có cách nào để chuyển những ảo tưởng của bạn

vẫn lặp lại những điều cũ xưa:

– tao gọi mày là mày

– mày gọi tao là địch

tuân lệnh và phản nghịch

Tổ quốc tôi chảy máu

 

vì vậy tôi rơi vào giấc ngủ 

của nhà thôi miên

trong ánh sáng mặt trời đang ngùn ngụt bốc hơi 

cùng bóng tối

 

sau khi tất cả

vỡ òa

nhìn nhau

đau

rất lâu 

và khóc

 

CHÚNG TA LÀ NHÂN DÂN

 

nhân dân từ rất lâu 

đã không cần

sân khấu

vai diễn

xương máu

hư cấu

xào nấu

thiêng liêng

vô duyên

tốn tiền

mua vé…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s