Categories
POETRY/THƠ

THOSE ARE THE REASONS – ĐÓ LÀ LÝ DO (61)

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

THE HAIKU HAS DOUBLED IN LENGTH

 

hence she

is stuck

 

as the autumn

lay waiting

the coming of winter

 

THOSE ARE THE REASONS

 

you hate poetry, with

the rhymes are thrown around

without reason

 

and not rhythming

without reason at all

ò ó o…

 

FOREVER

 

the frame of time in which you’ll find

the answer you’ve been looking for

makes the question forever changeable

_____

 

BÀI HAIKU ĐÃ DÀI GẤP ĐÔI

nên nàng
bị mắc kẹt

như mùa thu
cứ nằm chờ
mùa đông tới

ĐÓ LÀ LÝ DO

bạn ghét thơ ca, khi mà
vần vèo cứ ném ra
không có lý do

và không vần
cũng không có lý do
ò ó o…

BẤT TẬN

thời điểm bạn tìm thấy
câu trả lời bạn đang tìm
làm câu hỏi luôn luôn thay đổi

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s