Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | yeah the end of the year is exhausting (27)

regretting no, the one-two-failures
a swinging fist enough to shatter a face
instead, laugh loudly
this long long life, another year done

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

yeah the end of the year is exhausting

drink in hand stumbling on the pavement

if only there weren’t sadness

dreaming always of being an outsider 

out of the sweat out of the tears

time as leaves in the night

 

regretting no, the one-two-failures

a swinging fist enough to shatter a face

instead, laugh loudly

this long long life, another year done

 

true, nothing is sure

weary as the hay after harvest

separating like dirt ready for the plough

ready to be left behind…

_____

  

ừ cuối năm ừ thì thấm mệt

chén rượu xuôi tay chập choạng vỉa hè

giá có thể mà không buồn được

mơ giấc mơ làm kẻ ngoài lề

ngoài lề mồ hôi ngoài lề nước mắt

năm tháng bây giờ như lá giữa khuya

 

thôi đừng tiếc một-hai-thất-bát

những vung tay tưởng vỡ mặt người

tự dưng bật một tiếng cười 

một năm vun vút, một đời hơi lâu

 

chắc gì, đã chắc gì đâu

đã xơ xác như rơm sau mùa gặt

đã tơi vỡ để cày lên như đất

đã bắt đầu để bỏ lại phía sau…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s