Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | December we’re sobering: dear Lord (28)

following the verse, December greets its bride
their new life ran aimlessly the city
December now they remember
a smile so painful no longer hurts

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

December we’re sobering: dear Lord…

the ex has gone 

the verse fading into recall

poetry and love in matrimonial mirth

 

following the verse, December greets its bride

their new life ran aimlessly the city

December now they remember

a smile so painful no longer hurts

_____

 

tháng mười hai ta thảng thốt: trời ơi…

ai người cũ đã thành hun hút

câu thơ cũng nhạt nhòa ký ức

thơ với người phù phiếm cưới nhau

 

theo câu thơ tháng chạp đón dâu

ta đời mới chạy hoang vu quanh phố

tháng mười hai bây giờ ta nhớ

một nụ cười đau đến chẳng còn đau…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s