Categories
POETRY/THƠ

THE POEM HAS AN INESSENTIAL WORD “YET” – BÀI THƠ THỪA MỘT CHỮ “CHƯA” (20)

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

days months yet in slumber

back to what yet is left

the climb small climb yet long

came home yet in yearning

 

yet burns a smoke first light

smoke thus yet this white plume

quiet yet like floating clouds

I sat thus yet silent

 

far far is yet a smile

distant, yet an abyss

tears of a rock yet roll

night yet all night awake

 

yet far like an abyss

thee wholly fogged up yet?

 

_____

 

BÀI THƠ THỪA MỘT CHỮ “CHƯA”

 

ngày tháng đã chiêm bao chưa

quay lưng còn chưa gì nữa

dốc vẫn con dốc chưa dài

đi về chưa trong cõi nhớ

 

chưa đốt điếu thuốc đầu ngày

khói vẫn chưa làn khói trắng

lặng lẽ như mây bay chưa

ta ngồi như chưa câm lặng

 

tít tắp một nụ chưa cười

xa thành xa chưa thăm thẳm

nước mắt hòn đá lăn chưa

đêm thành đêm chưa thức trắng

 

đã xa thành chưa thăm thẳm

người đã thành mù khơi chưa?

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s