Categories
POETRY/THƠ

To see or simply disappear! – Tin hay lịm tắt! (8)

by Đình Nguyên, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

you replace the horizon

with a scatter of hope

a flare 

sunlight

by Đình Nguyên, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

you replace the horizon

with a scatter of hope

a flare 

sunlight

remnants

left behind

stunted like a flame 

in a diminished kerosene lamp

returning

the hues of the night

 

you’re shouting who knows what

moaning loud enough

only you could hear

alone

or so 

a bunch of milk thistle

would shiver

in empathy

the weeks in passing

to be exact

a year

 

the dream of a horizon

milk thistle giving birth to thoughts of mating in a new season of adventures

 

you cry amidst a crowd though

strange enough

you’re crying alone

 

can’t you see that?

 

____

 

bạn thay bầu trời

bằng những niềm hy vọng

thì cũng chỉ lóe lên

chút ánh sáng của mặt

trời còn sót 

lại

rồi lụi như ngọn bấc hết

dầu

trả lại màu

đêm

 

bạn hô to cách mấy hay

rên rỉ nhỏ vừa đủ

một mình bạn

nghe

hay chỉ làm cho một dúm

bồ

công anh

rùng mình thông

cảm thì năm mươi hai tuần đi qua

cũng sẽ đúng một

năm

 

cơn mộng của bầu trời và 

đám bồ công anh đẻ ra ý nghĩ giao phối cho mùa động cỡn phiêu du cách mới

 

bạn khóc giữa đám người đông nhưng

kỳ thật bạn

đang khóc một minh

 

tin không?

 

 02/2014

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s