Categories
POETRY/THƠ

IN THE LAKE ENDEARMENT – TÌNH TỰ TRONG HỒ (4)

The Sun atop silent

Burning fretful 

The coming days

by Thái Hạo, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

IN THE LAKE 

                   ENDEARMENT

 

The lotus bloomed in an old lake the day you came

March anew a fresh green

A sleepless land

 

The Sun atop silent

Burning fretful 

The coming days

 

An age curled up in a bud

Time again bloom to perish

Eager in uttering endearment

Yet the tormenting scent of the lotus

Remains forever still in the depths of the lake

 

TÌNH TỰ

           TRONG HỒ

 

Em đến thăm anh sen nở trong hồ cũ
Xanh lại tháng ba
Một vùng mất ngủ

 

Mặt trời lặng lẽ trên đầu
Thắp những âu lo
Về ngày đang tới

 

Tuổi cuộn tròn như búp nụ
Nở tàn đã bao lần
Muốn nói một điều gì thương mến lắm
Mà hương sen day dứt
Đọng mãi trong hồ sâu

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s