Categories
POETRY/THƠ

An old lullaby – Bài hát ru ngày xưa (181)

ran and grab/grab and ran

by Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

you return home

holding a prize

you’re suddenly light hearted

 

 

many nearly fainted

watching you laughing

 

 

when I was discovering the U.S.A

like butterflies waiting

flying in wishful eyes

 

 

my two tiny hands

candy like them

I wanted to grab them

 

 

ran and grab

grab and ran

as in revolutions

a disappearing fog in my mind

my childhood…

____

bạn trở về nhà

tay đầy món quà 

và bạn trở nên dễ chịu

 

nhìn bạn cười 

nhiều người muốn xỉu 

 

khi tôi khám phá ra nước Mỹ 

như loài bướm chờ đợi

 

bay trong ánh mắt xa xôi

hai bàn tay nhỏ bé của tôi 

cũng như sôi 

cũng muốn hốt 

 

chạy và hốt 

hốt và chạy 

như những cuộc cách mạng 

tưởng đã thành sương mù trong tâm trí

tuổi thơ…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s