Categories
POETRY/THƠ

Thái Hạo | CATASTROPHE – TAI BIẾN (9)

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm When I wanted to snuff out the candle I’m disappearing night disappearing the strain of thoughts white pours like milk the origin the earth the blood vessels branching through the body bloodied the night into the limbs into the heart the mind upon lips heat the cries of mating felines the howling of dogs tearing the chain-link  sea fence the forest burning oil weakening in wet eyes when the blood vessels burst the catastrophe of the night an era of stroke bloodied lips _____ Khi tôi thổi tắt ngọn đèn tôi biến mất đêm biến mất dòng nghĩ trắng như sữa chảy suối nguồn mặt đất mạch máu mọc nhánh vào thân thể đỏ loang đêm mọc vào tứ chi mọc vào tim óc và mọc trên môi nóng tiếng kêu của loài mèo động dục tiếng chó tru rách lưới B40 biển và rừng cháy dầu loang trong mắt ướt tôi biến mất khi những mạch máu vỡ cơn tai biến của bóng đêm thời đại đột quỵ vỡ máu trên môi.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s