Categories
POETRY/THƠ

A PERIOD OF GREY – QUÃNG XÁM (1)

by Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

left behind on the mask of the night a hollow drop of coffee

a rose petal bleeding slashed by timbres of time

like a pandemic spreading seeping into the atmosphere calls of cicadas

ear busting over the freezing neighbourhood

 

not one footstep

a breath somewhere across the world drifting

suppress

on the verge of falling

a bucket hitting the water of a deep well

 

time finally

the coronation of abandonment

in the heart of saintly altars the incoherent cries

bridges

roads

trenches

 

airways

set neatly upon a stretcher

circles of fire

spitting grey smoke

_____

giọt cà phê rỗng sót trên chiếc mặt nạ của đêm
âm sắc thời gian cứa cánh hồng ứa máu
tiếng ve như đại dịch loang thấm không gian
góc phố thủng màng nhĩ lạnh ngắt

không một bước chân
những hơi thở đâu đó đang trườn qua nhân gian
chùng xuống
sắp rơi
như tiếng gàu chạm mặt nước giếng sâu

đã đến lúc
sự hoang phế lên ngôi
trong trái tim đền tượng nấc lên tiếng mù loà
những cây cầu
những con đường
những hố vực

những đường bay
đã sắp xếp gọn ghẽ trên chiếc băng ca
những vòng xoáy rực lửa
đã tru lên một màu khói xám

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s