Categories
POETRY/THƠ

a woman learning to draw – người đàn bà học vẽ (2)

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

you have tokyo eyes

kind & bright

the little boy playful

& very clever

morning & night

calls of mother

warms the studio as winter sets in

 

the little boy likes to draw

dragged you into class & you’re the best student

because you’re a mother

the little boy wants to draw a shape-changing superhero

you love painting bright images

but

couldn’t avoid the shades of grey dampening the sunset

you sketched yourself in loneliness in calls of motherhood

 

_____

 

em có đôi mắt tokyo

dịu & sáng 

cậu con trai tinh nghịch 

& rất đỗi thông minh

buổi sáng & buổi tối

tiếng mẫu tử 

làm cho căn phòng ấm hơn khi mùa đông sắp về ngự trị

 

cậu con trai thích vẽ

dắt em vào lớp học & em là cô học trò ngoan nhất 

vì em làm mẹ

cậu con trai muốn vẽ những siêu nhân biến hình

em muốn vẽ những bức tranh màu sáng

nhưng 

không tránh khỏi những gam màu xám xịt hoàng hôn

em vẽ mình trong bố cục cô đơn toát ra âm thanh gọi mẹ

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s