Categories
POETRY/THƠ

A HOME – NGÔI NHÀ (1)

by Vũ Trọng Quang, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
Father lost his life in the forest

mother sat fingertips pinned darning

the word hero fell in tears

by Vũ Trọng Quang, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

 

Held in one arm the children the other the lineage

mother with which hand greets the romance of a forest on fire in smoke

I a-head mine at the foot of the bridge

breathe the odour of fish

bathe the river’s dark water

from the call of newspaper boy grew

from the clank of the shoe polish tin a man

the other side of the river her blossoming

my love told in silence 

 

Father lost his life in the forest

mother sat fingertips pinned darning

the word hero fell in tears

my feet steady transverse Trường Sơn

removing the safety pin shot the flare

a fierce battle ended

no peace still for each of us

formed new conflict her and I

 

Mother no longer darn

fingers bleeds still

on tuned strings

through the notes fell the word hero

 

My portrait the children drawn

features unrecognisable.

_____

 

Một tay ôm con một tay ôm đàn

không còn tay nào mẹ vẫy chào khu rừng lãng mạn khói lửa

tôi bắt đầu tôi dưới chân cầu

thở mùi tanh của cá

tắm dòng sông nước đen

từ tiếng rao bán báo tôi lớn lên

từ tiếng gõ vào thùng đánh giầy tôi lớn lên

em dậy thì bên kia sông

tôi tỏ tình bằng im lặng.

 

Cha tôi bỏ xác trên rừng

mẹ ngồi đan áo mũi kim đâm vào đầu ngón tay

nước mắt rơi xuống hai chữ anh hùng

tôi tiếp tục đi ngược chiều Trường Sơn

mở khóa an toàn bắn chỉ thiên

cuộc chiến khốc liệt đã kết thúc

mỗi chúng ta chưa có hoà bình

tôi và em bày ra một xung đột khác

 

Mẹ không còn ngồi đan áo

ngón tay còn nhỏ máu

ngón tay bấm vào dây đàn

nốt nhạc rơi xuống hai chữ anh hùng.

 

Con tôi vẽ chân dung tôi

không rõ nét.

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s