Categories
POETRY/THƠ

DEVASTATING – OPTIMISM – BI THẢM – LẠC QUAN (3)

by Vũ Trọng Quang, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____

The evil poisoning the world

Blatant engorgement and excess escaping

The entire world in the heat rising

Poetry is trapped in his stead

Thrown in some corner of the house

by Vũ Trọng Quang, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

The evil poisoning the world

Blatant engorgement and excess escaping

The entire world in the heat rising

Poetry is trapped in his stead

Thrown in some corner of the house

 

Without a confession impotent

Not even half of the truth

Banh mi Saigon week after week hot and fresh

Wedges of The Laughing Cow resonating

 

Still living eating breathing

The sad air settling in our lungs

Two ears but stubborn as a mule

Insecurity harbouring security

 

Quietly the people in white sacrifice

Desperately watching their wives and children through a pane of glass

Screaming louder than words

 

Prayers in sorrowful tones in verses of joy

Guitars strumming from windows of isolation echoing to the pit(of despair)

Bells ringing evocation obscuring bells of marriage

An infant cry for joy in its mother’s womb

A young woman brushing her hair in front of a broken mirror

 

All shall be fine

Risky lovey-dovey poetry returning

The poetry trapped now standing tall defiant

An entomologist

 

Not mere nibbles of Thunder

The ten parts left of a curse is far from prophetic

Life goes on

 

Remember “the charm” of martial law in a verse 

“Tad sad is the small market at curfew

The door half ajar very wary of me, you”

_____

 

BI THẢM – LẠC  QUAN

 

Tàn độc nhiễm độc thế gian

kền kền no nê thừa mứa bay đi

tăng thân nhiệt toàn cầu

thơ bị nhốt trong chỗ của hắn

thậm chí trong xó bếp dưới gầm giường

 

không xách động thậm xưng tai ương

không một nửa sự thật

tuần lễ bánh mì Sài Gòn đều đặn nóng hổi

cộng hưởng tam giác con bò cười nơi cửa miệng 

 

vẫn sống vẫn ăn vẫn thở

không khí tình hình xuống buồn phiền hai lá phổi

chỉ một lá gan gan lì gan dạ 

bất an nuôi dưỡng bình an

 

thầm lặng những người áo trắng hy sinh

tuyệt vọng nhìn vợ con qua cửa kính

lớn hơn nhiễu những lời nói

 

điệu buồn câu kinh niềm vui câu kệ

tiếng đàn guitar cửa sổ cô lập vang tới vực

tiếng chuông cầu hồn giảm khuất tiếng chuông cầu hôn hiển hiện

tiếng khóc hài nhi trong lòng  mẹ hân hoan

cô gái chải tóc làm đẹp trước gương vỡ

 

sẽ ổn thôi

thơ liều mạng lãng mạn quay về

thơ bị nhốt vươn vai đứng dậy đối diện

nghe rõ côn trùng  

 

không gậm nhấm sấm Trạng

lời nguyền mười phần còn lại xa lắc đâu phải tiên tri

cuộc sống vẫn tiếp tục 

 

nhớ xưa “diễm lệ” thiết quân luật ứng vào câu thơ

“Giới nghiêm chợ nhỏ buồn xo

Nửa khung cửa hẹp em hồ nghi anh”

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s