Categories
POETRY/THƠ

mice – chuột (10)

By Đình Nguyên, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

_____

Những con chuột bò lên từ cái hầm sâu hút đáy

Chúng cắn nhau để đứa mạnh hơn trèo lên cao thêm chút nữa

By Đình Nguyên, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Những con chuột bò lên từ cái hầm sâu hút đáy

Chúng cắn nhau để đứa mạnh hơn trèo lên cao thêm chút nữa

 

Tiếng kêu chí choé thật ngu ngơ của lũ chuột

Vậy mà khối kẻ nghe riết thành quen rồi tin như sấm

 

Câu hỏi đặt ra là

 

Làm thế nào để giết một đám mây?

 

Cả bọn 

cắm đầu đi tìm 

lời giải

 

_____

 

Mice climbing up from the bottom of caverns deep in the ground

They bite each other so the stronger one can climb a little higher

 

The foolish squeaking of mice

Yet by habit plenty are listening as thunder believe

 

The question here is

 

How does one assassinate a cloud?

 

They all

went to look 

to find the answer

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s