Categories
POETRY/THƠ

powerless – bất lực (6)

By Hứa Hiếu, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
our return
a floundering echo at the end of a road
an injured creature knows it must face its nemesis, for the last time
how could we had our back to it
hid in a winding path, ran

By Hứa Hiếu, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

content somewhat on the wings of dreams

to the human race return

aware, feet still bound

thoughts beyond a confined boundary of the sky

 

at times, frustration ignites

unburn flesh

pigments the mind

an entire life

to the stem a worm-eaten frond 

fallen upon the world peeping at passing clouds, powerless

 

at times, resentment drown a life

in troubles inebriated not

but a continuously unstable depiction

of this life

a heart ejected by sadness

a sour living portrait of vomit

 

our return

a floundering echo at the end of a road

an injured creature knows it must face its nemesis, for the last time

how could we had our back to it

hid in a winding path, ran

 

a wart remains in the pad of our feet

we sliced it constantly without a cure

in a single case of bullet

____

 

thỏa mãn được phần nào kỳ vọng của cánh chim

rồi cũng trở lại làm người

mới biết, chân bước vẫn còn bị bó rọ

ý nghĩ còn rộng hơn lưới trời

 

có lúc, bực mình nổi lửa

không cháy da bỏng thịt

mà đã là vết nám trong tâm khảm

cả đời

chiếc lá bị sâu mọt ăn cuối nhánh

rụng xuống trần gian nằm ngó mây trôi, bất lực

 

có lúc, giận mình, uống hết đời

không say khướt ưu phiền

mà chỉ là ngất ngưởng hình tượng

suốt kiếp

tâm tư bị nỗi buồn nôn tháo

nhễu nhão xuống cuộc đời bầy nhầy một chân dung

 

ta về

âm vang cuối đường là khập khễnh

con vật thương tật còn biết ngoảnh lại đối diện kẻ thù, lần cuối

nỡ lòng nào ta quay mặt

như con đường co quanh trốn, chạy

 

lòng bàn chân còn nguyên mụt cóc

xẻo hoài không hết

một lằn đạn

 

ngày 8.03.11

 

https://damau.org/19514/bat-luc

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s