Categories
POETRY/THƠ

the classroom – lớp học (15)

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm


 

the white letters on a blackboard multiplying

scrambling

growing into 18-year-olds

the strapping drowsiness in those rooms

amidst the domain of dreams

the letters curving rusty like a scythe lumpy crawling all over the floor

on the table

the sleepwalking fresh cover of youth

eyes sound as the night

thick

 

the letters popping out from the screen

erect

like spearheads on fingertips grounded sound

gushing red blood within the tapping

rising amidst the drowsiness

floating

wash up on the shorelines of Fb, the pale dead letters

rinsed in silence

a land dead asleep

_____

 

những con chữ trắng mọc lên từ bảng đen

nghều ngoào

mọc vào tuổi 18

cơn buồn ngủ vĩ đại trong những gian phòng

giữa xứ chiêm bao

những con chữ cong như lưỡi hái rỉ sét bò lồm cồm trên nền nhà

trên mặt bàn

da thịt thanh xuân mộng du

và đôi mắt đêm

đặc quánh

 

những con chữ mọc lên từ màn hình

dựng đứng

như những mũi chông cắm sâu vào đầu ngón tay

máu đỏ cuồn cuộn trong tiếng gõ

giữa cơn buồn ngủ dâng lên

bồng bềnh

xác chữ chết trắng dạt vào một bờ fb

rữa ra trong im lặng

miền say ngủ

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s