Categories
POETRY/THƠ

WHY THEE NAUGHT, BUT SAPA? – SAO KHÔNG PHẢI LÀ EM MÀ LẠI LÀ SAPA? (194)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
Allow the pondering of bitterness
Be free with the wind
Allow the pondering of regret
Return to the mountain
The mountain of flowers
Hàm Rồng summit in the rain
In the sprinkling freshness
_____
Thôi mơ về đắng cay
Trả đắng cay cho gió
Thôi mơ về xót xa
Trả xót xa cho núi
Núi và hoa
Đỉnh Hàm Rồng có cơn mưa nhỏ
Và xanh

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

 

Roasted corn in Sapa

Hinting solitude

Dull thumping heartache in the dark

Thy hair flows a river

Damp on shoulders

 

The endless alleyways

The borough tiny in one’s hand

Love an inebriation

Footsteps the wind

Red Sán Lùng wine 

As thy eyes in late nights

How could one forget

How could I not recall

The abandoned chapel

Bells ringing still

The shattering loneliness

Naught to cry 

 

Allow the pondering of bitterness

Be free with the wind

Allow the pondering of regret

Return to the mountain 

The mountain of flowers

Hàm Rồng summit in the rain

In the sprinkling freshness

 

Ponder the fragility of the rainbow

Curved like a bow in folklore

Freeing the arrow, thee wait not

Pained me

 

The pain like running water

With thee cross the bridge

Me waiting still

Eyes (tearful) or is it the sniffling downpour( the early July rain)

_____

 

Sa Pa ngô nướng

Cô liêu

Điệu khèn hờn nhau trong bóng tối

Tóc người như suối

Ướt trên vai

 

Chẳng bao giờ thuộc hết đường

Phố huyện nhỏ như bàn tay

Yêu như say

Đi như gió

Rượu Sán lùng màu đỏ

Như mắt em thức đêm

Làm sao quên

Làm sao ta không nhớ

Ngôi nhà thờ bỏ hoang

Vẫn còn chuông đổ

Vỡ những bình yên

Có gì đâu mà khóc

 

Thôi mơ về đắng cay

Trả đắng cay cho gió

Thôi mơ về xót xa

Trả xót xa cho núi

Núi và hoa

Đỉnh Hàm Rồng có cơn mưa nhỏ

Và xanh

 

Thôi mơ về mong manh

Cầu mây cong như cánh cung thần thoại

Bắn mũi tên mà em không đợi

Làm ta đau

 

Nỗi đau như dòng nước

Đã cùng em qua cầu

Có một người cứ đợi

Mắt hay là mưa Ngâu.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s