Categories
POETRY/THƠ

I know – Anh biết (1)

by Đặng Văn Hùng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
I know
there
the casting shadows in your eyes

anh biết
chỉ còn nơi ấy
bóng râm trong mắt em

by Đặng Văn Hùng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
I know
there
the casting shadows in your eyes
the dawn
like returning dusk
as I closed my eyes
under the gentle dark night
forever a secret
gosh, this wondrous slumber
this day
fall or summer
the ave Maria
drifting above the hues of dying leaves
where be the scent of cigarettes
where be the endless night dreams
my date with a season of flowering blooms
_____
anh biết
chỉ còn nơi ấy
bóng râm trong mắt em
bình minh lại đến
như chiều tàn rồi cũng trở về
anh sẽ nhắm mắt
dưới bóng đêm dịu dàng
bí mật đời đời
ôi, giấc ngủ yên bình
hôm nay
mùa thu hay mùa hạ
khúc ave Maria
bay trên màu lá úa
đâu mùi hương khói thuốc
đâu giấc mộng đêm trường
ta hẹn một mùa hoa

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s