Categories
POETRY/THƠ

finally – cuối cùng (197)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
our poems
bound together in a book
more abundant
compare to all we’ve ever thought of

là các bài thơ của chúng ta
nếu gom lại thành một cuốn sách
nó lớn hơn rất nhiều
so với những điều chúng ta từng nghĩ

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

finally

you’ve touched upon

the absent of us

the gone years

 

your presence always 

in both our dreams

in the first time we met

before the faithful devotion of Country

dutifully returned

to all

 

I should set our lives down

side by side

let them fall upon our bed

so you may see

our poems

bound together in a book

more abundant

compare to all we’ve ever thought of

_____

 

cuối cùng…

bạn chạm vào

sự vắng mặt

của chúng ta từ bao nhiêu năm trước

 

hình bóng bạn luôn luôn có

trong giấc mơ của tôi và bạn

lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên

trước khi lòng sùng kính thực sự về Tổ Quốc

phải được trả lại

cho mọi người

 

hay là tôi để cho cuộc sống của chúng ta

nằm lại với nhau

ngả ra trên giường

và sau đó bạn đột nhiên nhận ra

là các bài thơ của chúng ta

nếu gom lại thành một cuốn sách

nó lớn hơn rất nhiều

so với những điều chúng ta từng nghĩ

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s