Categories
POETRY/THƠ

RIPPING OUT THE ENTRAILS OF NIGHT -MÓC RUỘT ĐÊM (6)

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
To see what? The ambiguity ahead
Greeting whom? Upon our back the icy abyss
Lonely tombstones in a single hue
The world time again piling on the pain

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

RIPPING OUT THE ENTRAILS OF NIGHT 

 

Day, staring at the hazy pathways

Night, wilfully spying upon persons, blackened

Heaven and earth in a familiar rhythmic breath

Yin and Yang rubbing against each other – insects calling

 

To see what? The ambiguity ahead

Greeting whom? Upon our back  the icy abyss

Lonely tombstones in a single hue

The world time again piling on the pain

 

To reach and break a piece of nowhere

Audible, in this endless life the screams for blood 

Living is how long, yet to be human

In joy, cry, sadness laugh, there.

_____

 

MÓC RUỘT ĐÊM

 

Ngày, dòm mấy nẻo mù khơi

Đêm, se sắt ngó cõi người, tối đen

Đất trời thở, một nhịp quen

Âm dương cọ xát – tiếng rên côn trùng

 

Thấy gì? Đằng trước mông lung

Gặp chi? Thăm thẳm lạnh lùng phía sau

Hắt hiu mấy nấm mộ nhàu

Nhân gian còn đó nỗi đau chất chồng

 

Lấy tay bẻ một hư không

Đã nghe máu thét giữa mông mênh đời

Sống bao năm, chửa thành người

Vui cứ khóc, buồn cứ cười, thế thôi.

 

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s