Categories
EPIC POEM/TRƯỜNG CA

Lê Vĩnh Tài | NIGHT & THE CONTINUING FALLING VERSES – ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI (3)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
a poem
disappeared
in a hole, where
a soul
fell through

left behind a serpent
in Eden
with her
soft
silky
as
thunder
_____

thơ đã
biến mất
trong một cái lỗ, nơi
linh hồn đang
chui vào trong đó

và để lại một con rắn
trong vườn địa đàng
cùng với nàng
mịn màng
mềm
lắc lư
như
sấm sét…

By Lê Vĩnh Tài, Translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

  

 

Tôi muốn vô cùng tri ân sự lực lượng tư liệu dồi dào của nhà thơ Lê Vĩnh Tài. Sự tương đồng về việc tôi đã sống trên một hòn đảo không quá sai, sinh con đẻ cái, gia đình, những việc bon chen gói gọn trong một thế giới vi mô. Niềm khao khát về một cuộc sống khác đã được hiện thực hóa qua những bài thơ vĩ đại của LVT. 

 

“The devil is in the details”, nhờ số lượng đáng kinh ngạc chi tiết của lịch sử lưu lại trong những bài thơ. Trong những khoảnh khắc nho nhỏ mỗi ngày, tôi đã được nếm phần nào cuộc đời của nhà thơ. Tôi đã khóc, trong những cơn ác giận, vô vọng, và bao la những hân hoan, da diết, tình yêu nước của mẹ tôi.

_____

 

I am grateful for the prolific amount of material written by the poet LVT. The analogy of me being on an island apt, bearing children, raising a family, life wrapped up in my microscopic world. My yearning for another life now realised through the great work of LVT. 

The devil is in the details, the incredible amount of history recorded. In a small moment of each day, I am him. I cried, in ire, through the palpable hopelessness. LVT through his voice, triumphant, the aching love of country.  

__________________________________________________________

 

 

 

(prologue)(7)


a poem

disappeared

in a hole, where

a soul

fell through

 

left behind a serpent

in Eden

with her

soft

silky

as

thunder

_____

 

thơ đã

biến mất

trong một cái lỗ, nơi

linh hồn đang

chui vào trong đó

 

và để lại một con rắn

trong vườn địa đàng

cùng với nàng

mịn màng

mềm

lắc lư

như

sấm sét…

 

 

 

1.

A poem was named: a poem

hence it was sad

and empty

 

it has the hues

thereof clouds and cold wind

birds 

flying and looking down

 

it turns

your eyes

into grains of dust

slipping into hypnosis

 

sometimes

everything

that of the poem

seems to

makes us forgetful

 

and by chance

you found the poem:

 

it’s a freezing Christmas

we bought a box of matches

from the little girl who sells matches

and a book of poetry

anxieties

 

on the back cover

a portrait + biography of the poet

curling up burning out of shape

a time people desire to have better

than not

 

we view the smile of the letters

they’re like fleas

jumping competing with each other to leave

the out of shape face

no one wants

of the poet

_____

Một bài thơ chỉ đặt tên là: bài thơ

nên nó buồn

và trống rỗng

 

nó có tông màu

của mây và gió

mát mẻ và chim

bay và tìm xuống

 

nó làm

đôi mắt của bạn

như hai hạt bụi

lọt vào mê sảng

 

đôi khi

tất cả mọi thứ

của bài thơ

dường như

làm chúng ta không nhớ…

 

và tình cờ

bạn nhặt được bài thơ:

 

đó là Noel lạnh giá

chúng ta lấy hộp diêm

từ cô bé bán diêm

và tập thơ

tá hỏa…

 

ở bìa sau

ảnh chân dung + tiểu sử nhà thơ

đang cháy quăn & méo mó

ôi cái thời ai cũng muốn có

hơn không

 

chúng ta nhìn nụ cười của chữ

nó như các con bọ chét

thi nhau nhảy ra khỏi

gương mặt méo mó

như không mà muốn có

của nhà thơ…

 

 

 

2.

The poet summons the editor

upon the start of a poem

 

to after summons his knees

kneeling in the dark

greeting an emperor

in passing

 

we summon each other daily like calling a taxi

sending bulky products

way past their expiry dates

like a friend

 

when you shove him in

with a final goodbye

just before he could close his eyes

and we can no longer envision

a person

 

not even a creepy-crawly creature

 

then to place the poem down

with a shovel

bury in the silent

bitterness in peace

_____

 

Nhà thơ gọi tên nhà biên tập

khi bắt đầu bài thơ

 

và sau đó gọi hai đầu gối

quỳ trong bóng tối

chào một ông vừa mới

đi qua

 

chúng ta vẫn gọi nhau hàng ngày như gọi chuyến taxi

chở những món hàng

cồng kềnh quá hạn

ví như một người bạn

 

khi bạn đẩy anh ta lên

và nói lời tạm biệt

trước khi anh ta có thể nhắm mắt lại

và không bao giờ chúng ta còn thấy

một con người

 

thậm chí cũng không phải là một con sâu

 

sau đó chúng ta đặt bài thơ xuống

với một cái xẻng

lấp lại và im lặng

cay đắng và an lành…

 

 

 

3.

The Achilles heel of a poet

should be a giant moon

as big as the earth

dangling without a hook

yet still won’t fall

 

the Achilles heel of a poet

should be grasshoppers under rubber wheels

bamboo pikes by a cannon’s throat

 

the Achilles heel of a poet

should be a windmill

spinning not slowly or not at all

waiting

+

The fall, Mother passed away.

 

when Mother was alive

Mother detest the blind leading the blind

without a mind

via a wagging tail

_____

Tử huyệt của nhà thơ 

phải là mặt trăng khổng lồ

to gần bằng trái đất

treo lên nơi không có một chiếc móc

vẫn không rơi

 

tử huyệt của nhà thơ

phải là châu chấu dưới bánh xe

cây chông tre bên họng pháo

 

tử huyệt của nhà thơ

phải là chiếc cối xay gió

không phải quay chậm hay bất động

chờ thời

 

+

 

mùa thu, Mẹ mất.

 

ngày Mẹ còn

Mẹ ghét kẻ gió chiều nào che chiều đó

chờ gió

vẫy đuôi…

 

 

 

4.

Please don’t knock on my door

I won’t open it for you

the world full of “eyes like bullets.”

please don’t blame me for being despicable

 

please don’t knock on my poem

it’s deaf

can’t hear the cries

it’s by a monster

baring its fangs 

biting off a beer bottle cap

 

and don’t even be anywhere near my daughter

I have enough

I have thrown upon this life my poems

only for its sanctified sanity

_____

Đừng gõ cửa phòng tôi

tôi sẽ không mở ra cho bạn

thế giới chỉ là những “đôi mắt mang hình viên đạn”

đừng trách tôi khốn nạn

 

đừng gõ vào bài thơ của tôi

nó bị điếc

không nghe tiếng khóc

nó đang cùng với con quái vật

nhe răng và cắn

bật cả nút chai bia

 

cũng đừng chạm vào con gái của tôi

tôi đã sợ rồi

tôi đã vứt tất cả những bài thơ trên đời

vì sự bình an của nó

 

 

 

5.

He is blocked

your computer stumbling upon a wall

Mother crying

 

you possess but a pen

and a box of coloured pencils

to note and draw the wall

a fencing

from the foot

to the top of a hill

 

vaguely an un-moving brown horse

belonging to him

except for its strained stretched neck reaching

searching

 

and they were also searching

but what they’re looking for

differs to him

 

They were in search of what?

 

over on the other side

Mother is still there

the person who will help him across the wall

like when he was learning to walk

It pains Mother

when he falls

_____

Anh đã bị chặn

máy tính của anh vấp phải một hàng rào

Mẹ khóc

 

anh chỉ có cây bút

và một hộp màu

để viết và vẽ về hàng rào

đang vây

từ chân đồi

lên đến đỉnh

 

môt bóng ngựa màu nâu

của anh không di chuyển

nhưng nó đang nghểnh cổ lên

tìm kiếm

 

và họ cũng tìm kiếm

nhưng tìm kiếm những cái khác

anh

 

họ đang tìm kiếm những gì?

 

ở phía bên kia

vẫn là Mẹ

người sẽ dắt anh leo qua khỏi hàng rào

như ngày xưa tập đi

Mẹ xuýt xoa

khi anh ngã

 

 

 

6.

 

Wandering in the dark forest 

stolen was poetry’s heart

 

Poetry’s aspiration

struggling suspicions

 

not surprising

since we know in the dark the horses

chew on grass 

waiting

breathing

 

our spirit, a stallion

rearing in a winter valley

in sudden scents of flowering

shrubs

 

realisations of melting snow

our eyesight upon the summit

the arrival of red blossoming spring

_____

 

Thơ bị lấy mất trái tim

khi lang thang trong rừng tối…

 

ước mơ của thơ

là vật lộn với sự nghi ngờ

 

không có gì ngạc nhiên

chúng ta biết những con ngựa trong bóng tối

vẫn gặm cỏ, như chúng ta

vẫn đợi chờ

và thở…

 

tinh thần của chúng ta như một con ngựa

đang lồng lên trong thung lũng mùa đông

đột nhiên có mùi hoa

cỏ

 

và nhận ra tuyết đang tan chảy

tầm nhìn chúng ta phóng ra tít trên đỉnh núi

để biết mùa xuân hoa cỏ đã bắt đầu…

 

 

 

7.

don’t write

 

sad poetry, and yearn for its light

like the absence of summer

you’re like the shadow of a room

presently close

 

don’t write

 

poetry learning how to die

like it could

we shall learn to die

as we would once wish it

 

though poetry cares for you, you should still to God pray

this sad Christmas

 

do you know, to hear the words: I love you

poetry must leave you for somewhere far

so its may resound

clearly

 

don’t write. poetry’s afraid you won’t remember

what you just heard

as you would in haste jot down the love of country

onto a T-shirt

the one everyone is wearing this morning

 

don’t write. the forbearing words

as though your voice is spreading widely

on a wall of fire. Your lips

a kiss, a smile

 

don’t hate

and don’t write

the things everyone already knows

poetry dear…

_____

Đừng viết…

 

thơ buồn, và muốn ánh sáng của nó

như sự vắng mặt của mùa hè

bạn cũng như bóng tối của căn phòng

đang đóng cửa

 

đừng viết

thơ đang học cách chết

như nó có thể

chúng ta sẽ học cách chết

như chúng ta từng mong như thế

 

nếu thơ yêu bạn? hãy cầu xin Chúa

trong Giáng Sinh buồn 2012

 

bạn có biết, để được nghe câu nói: em yêu anh

thơ phải bỏ bạn đi thật xa

để âm thanh vọng về

thật rõ

 

đừng viết. thơ sợ bạn không còn nhớ

âm thanh bạn vừa mới vội nghe

như bạn vẫn viết vội lòng yêu nước

lên chiếc áo thun

sáng nay mọi người vẫn mặc

 

đừng viết. những lời nhẹ nhàng

có vẻ như giọng nói của bạn đang lan rộng

trên tường lửa. đôi môi của bạn

như một lần hôn, như một nhoẻn cười…

 

đừng ghét

và đừng viết

những điều bạn không biết

thơ ơi…

 

 

 

8.

Poetry thinks perhaps On-the-Winning-Side

believes the war is missing

a point

all

must remember

revenge

 

imprisoned for how many years

unrecallable

 

that after what we couldn’t retain

nothing but an embalmed farmer

sleeping

upon the fields taken

 

upon a field of soft new grass

like a bed

we were born

by Mother’s pain

no one thought of

the whiteness of clouds shall be sheets of papers

upon a future where we must note

whatever

on it

 

what happened in the last few days of April

in a field of feral weed

the buds of suspicion

blossomed blood

and blooms

_____

Thơ nghĩ có thể Bên-Thắng-Cuộc

cho rằng khi một cuộc chiến tranh bị mất

điều mà tất

cả

phải nhớ

là trả thù

 

tù bao nhiêu năm

không nhớ

 

sau đó tất cả những gì chúng ta có thể giữ

chỉ là một người nông dân được ướp lạnh

nằm ngủ

trên cánh đồng bị thu hồi

 

trong bãi cỏ xanh mềm mại

như chiếc giường

lúc chúng ta được sinh ra

cùng với nỗi đau của Mẹ

không ai nghĩ

màu trắng của đám mây sẽ là những tờ giấy, sau này

chúng ta sẽ phải viết

cái gì

lên đó

 

những câu chuyện về ngày cuối tháng Tư

trên mảnh ruộng cỏ dại lây lan

mầm nghi ngờ rắc bay trong gió

nở ra máu

và hoa

 

 

 

9.

 

There’s an express letter

but poetry has to pick it up from the post-office

 

Dear sir

there’s mosquito squashed between the pages of your poetry

a bloodstain

the white blood cells ended up in the nail of my index finger

as I flipped the page

 

the damaged red blood cells seeped

from the blood vessels

 

sir, your aorta is narrow

riddled with varicose veins

hence the brown in your blood

 

perhaps I’m wrong

but the heart is but a simple pump

The Creator by design for us use it to pump blood

to the muscles, skin, bones, cartilage

 

hence, sir, you hesitate

approaching pain without the training

on how to bear the pain

 

for example:

“here, you shouldn’t have

concerned for invaders

the government knows how to be sad

hence sadness

do not rightly belong to the government

rightly should be water

on a duck’s back

you could relax, reduce stress in rhythms with cunt

don’t by the poem exploit

make noise 

and think it’s great”.

 

please, spare me

I did what I could in sending you this letter

I did wave hither

my pitiful hand

 

did you not see sir, what we’re capable of

they’ve allowed người-buôn-gió, s blogger sleeping on a deck chair

with a mosquito between the pages of your poetry sir

 

won’t belong 

before we disappear

into all the noon 

 

Can you recall sir? The diminishing of the light

like the overflowing Sông Tranh Dam

a catastrophe for us all

 

after the window is fitted with brown glass

like amber resin

it is our fighting spirit

waiting for you sir, to appear

 

think

about all the trips

to all the ruins

Hoi An or My Son

 

while I’m still lying on the deck chair

after a wasted night

stifled

idled 

except for the letter I’m writing to you, sir.

_____

 

Có một lá thư chuyển phát nhanh

nhưng thơ phải ra nhận từ bưu điện

 

thưa anh

có một con muỗi bẹp dí giữa các trang thơ của anh

một vệt máu

những bạch cầu còn sót lại dưới ngón tay trỏ của tôi

khi lật qua những trang sách

 

các hồng cầu bị hỏng vì đã thoát

ra ngoài mạch máu

 

động mạch chủ của anh bị hẹp

các tĩnh mạch giãn rộng

nên máu có màu nâu

 

có thể tôi sai

khi đơn giản nghĩ trái tim là một cái bơm

Thượng Đế vẫn dùng cho cho chúng ta bơm máu

đến thịt, da, xương, sụn

 

vì thế anh rất ngập ngừng

khi chạm vào nỗi đau chưa được hướng dẫn

đúng cách để đau

 

ví dụ:

“ở đây, bạn không được

quan tâm đến bọn xâm lược

nhà nước đã biết cách buồn

nên tất cả nỗi buồn

không phải của nhà nước

phải là nước

đổ lá môn

bạn có thể lợi dụng xả stress bằng cách gieo vần lồn

nhưng đừng lợi dụng làm ồn

trong một bài thơ

thế là hoàn hảo”

 

tha thứ cho tôi

tôi đã cố gắng gửi lá thư này cho anh

tôi đã vẫy

tay mong manh

 

anh có thấy những gì chúng tôi có thể làm

và họ đã cho người-buôn-gió ngủ trên ghế bố

với những con muỗi giữa hai trang thơ của anh

 

chẳng bao lâu

chúng tôi sẽ biến mất

vào các buổi trưa

 

anh nhớ không? sự mờ xuống của ánh sáng

như sự cố tràn đập Sông Tranh

làm chúng ta mắc nạn

 

sau cửa sổ lắp kính màu nâu

như hổ phách

nó là tinh thần của tôi

đang chờ đợi anh có thể xuất hiện

 

hãy suy nghĩ

về những chuyến du lịch

đến những phế tích

Hội An hay Mỹ Sơn

 

khi tôi vẫn nằm trên ghế bố

sau một đêm lãng phí

và bí

không biết làm gì

ngoài viết lá thư này gửi đến cho anh.

 

 

 

10.

Midnight in poetry’s tiny town

when death and the mourning cloth kept wrapping themselves around poetry

like crashing waves upon 

a silent shoreline

frothy white

 

poetry couldn’t sleep soundly 

on warm the spine of its hill

poetry’s awake

inhaling

waiting for poetry’s emperor

to now

about to walk through the door

 

poetry believes the emperor

must act when the world is ill

poetry viewed the wide eyes of the farmers

as they leave their home

remains within their swollen callus hands-only bitterness and maddening pain

 

it shattered poetry’s heart

since poetry know that those following 

the mourning white from behind

 

detest

poetry’s useless

smiles 

and tears 

_____

Lúc nửa đêm trong thị trấn nhỏ của thơ

khi cái chết và khăn tang cứ quấn vào thơ

một vành trắng như sóng xô

vào bờ

im lặng

 

thơ không thể ngủ yên trên sườn đồi ấm nóng

của mình

thơ thao thức

và hít thở

chờ vua của thơ

đến giờ

sắp đi qua cửa

 

thơ nghĩ rằng ông vua

phải làm một cái gì khi thế giới đang bị bệnh

thơ nhìn ánh mắt người nông dân mở to

khi rời bỏ quê hương

trong tay nải chỉ còn cay đắng, điên rồ và đau đớn

 

nó phá vỡ trái tim của thơ

khi thơ biết rằng những người đang đi bộ

phía sau màu tang trắng

 

họ ghét

cả nụ cười

cả nước mắt

vô ích của thơ

 

 

 

11.

Doesn’t matter who reads the poem

when it’s good, poetry falls into suspicion

when it’s bad, poetry falls into division

 

but poetry

never spills blood

with whomever

 

poetry is tired

and desires

also the nemesis

_____

Bất kỳ ai khi đọc một bài thơ

khi hay, thơ chìm vào nghi ngờ

và khi dở, thơ chìm vào tranh cãi

 

nhưng thơ

không bao giờ đổ máu

khi gặp ai

 

thơ buồn ngủ

và quyến rũ

cả kẻ thù

 

 

 

 

12.

Poetry has lived an entire life

as though poetry is poetry’s wife

saved whatever she could

 

but now poetry is in the role of husband

poetry only need a lean suitcase

 

there’s no place on earth

poetry hasn’t been

they had to decode poetry

like Thị Nghè fuel depot long ago exploded in a massive fire

 

don’t think the enormity of size

could ever deter poetry

poetry dislike 

the idea of upsetting anyone

 

hopefully, you’ll understand

not bulk

but silence

poetry’s

true strength

_____

Thơ đã sống một cuộc sống

như thơ là vợ của thơ

gói ghém tất cả những gì mình có

 

nhưng bây giờ thơ là một ông chồng

thơ chỉ cần một va-li mỏng

 

không có nơi nào trên trái đất

mà thơ chưa đi

người ta phải giải nén thơ

như kho xăng Thị Nghè ngày xưa bùng lên đám lửa

 

đừng tưởng cồng kềnh

là thơ sợ

thơ không nỡ

làm bạn mất vui

 

hy vọng bạn biết

không phải cân nặng

mà im lặng

chính là sức nặng

của thơ

 

 

 

13.

 

Think of poetry 

as nothingness & uselessness

 

as the whiteness of clouds

one sees nothing there

 

nothingness

can only promise one thing

like the earth forgotten when missing are clouds

a forgotten garden when a picture book is missing

lightly coloured lawns

missing winter

& the wind

 

one could lay the poem on a lawn

immediately feel

a balance between consciousness and dreams

 

one knows nothing once more. The dark

of wandering

the dark of sweetness

the night to a point

barely remembered to forget

 

though

all-encompassing

the poem

perhaps

allows

us to forget

 

like her

last night

______

 

Bạn cứ nghĩ về thơ

như một sự trống rỗng & vô ích

 

như màu trắng của đám mây

ta nhìn và không thấy gì ở đấy

 

sự trống rỗng

chỉ có thể hứa hẹn điều duy nhất

như trái đất bị lãng quên khi thiếu những đám mây

cuốn truyện tranh làm khu vườn bị lãng quên khi thiếu

những đám cỏ nhạt màu

thiếu cả mùa đông

& gió

 

ta thử đặt bài thơ nằm xuống cỏ

ngay lập tức cảm thấy

một sự cân bằng giữa thức và mơ

 

một lần nữa ta lại không biết gì. Bóng tối

của lang thang

bóng tối của ngọt ngào

bóng tối cũng đến lúc

nhơ nhớ và quên

 

đôi khi

tất cả mọi thứ

của bài thơ

là dường như

để

chúng ta không còn nhớ

 

như em

vừa mới tối qua

 

 

 

14.

Shattered is the poem’s window 

poetry like snail

climbing crawling up a glass pane

 

poetry’s ears bubbling

bubbles

dripping from poetry’s nose

sighing

 

nothing touches poetry’s hands

dissolving as though

there were ever hands

 

the poem shatters

in half

after a couple of attacks

long ago more than half of poetry older brother’s regiment perished

 

half the poem perished

in sacrifice

half ran and hide

upon the bubbles from the sniffling nostrils the luck

the fate of a slave

 

Devastating right, poetry?

____

Cửa sổ của bài thơ bị vỡ

thơ giống như con ốc sên

đang bò trên kính

 

hai tai thơ râm ran

các bong bóng

chảy ra từ mũi của thơ

nghe như tiếng thở dài

 

không có gì chạm vào tay thơ

nghe tan ra như bàn tay

không còn nữa

 

bài thơ vỡ

làm đôi

sau vài loạt pháo kích đầu tiên

ngày xưa trung đoàn của anh trai thơ đã chết quá nửa

 

một nửa bài thơ đã chết

vì sự cống hiến

một nửa bỏ trốn

trên những bóng bóng ở hai lỗ mũi sụt sùi may mắn

của một thân phận nô lệ

 

dã man không, thơ?

 

 

 

15.

The white on white paper

concealment upon concealment

 

the hidden language

ignores poetry’s beliefs

useless like a paper napkin after using it to wipe one’s lips

 

poetry cries

it’s just a poem

Why are people so bitter about it?

 

the messages poetry never sent

how many jabs were there in the air

 

the podiums have lost all there idols

humanity losing their home

the vernacular losing its innocence

poetry losing

the sniffling memories of beggary

that’s normal (right)

 

poetry left with nothing

at the end of an exhausting life

gloriously repents

in a thirty-page verse of great intent

the fame hopefully in the end

the mere association

 

just like that

Who’s the bigger hypocrite

than poetry?

 

Searching for what again

a missing ego?

 

two pieces of the pavement is all poetry need

eternally composed

in an age-old presence

 

what’s sacred to poetry

like the ancestral altar

the distinguished spirits

 

poetry deals

with everything

aside

itself

 

and

a roly-poly toy

stood

never falling over

 

because

poetry’s

so greedy

_____

 

Màu trắng trên giấy trắng

bí ẩn trên bí ẩn

 

những ẩn ngữ

bỏ mặc ý nghĩ của thơ

như chiếc khăn giấy chùi mép xong không còn sử dụng

 

thơ khóc

chỉ là bài thơ thôi

sao người cứ đắng cay như vậy?

 

thông điệp không bao giờ còn gởi đi

thơ chém bao nhiêu nhát dao vào gió

 

ngôi đền mất hết bức tượng

con người đánh mất quê hương

ngôn ngữ đánh mất thời thơ ấu

thơ đánh mất

sự ăn mày trong ký ức

cũng bình thường

 

thơ không còn gì hết

và cuối đời mỏi mệt

sẽ sám hối thật sang

viết vài ba chục trang

là nghĩ mình có thể bắt quàng

làm họ

 

chơi kiểu đó

đúng là ai méo mó

có hơn thơ?

 

đi tìm lại những gì

của cái tôi đã mất?

 

khi thơ chỉ muốn lượm hai cục gạch

bất động và vĩnh hằng

bằng một sự có mặt già nua

 

cả những gì thơ biết là thiêng liêng

như bàn thờ tổ tiên

những linh hồn phụt tắt

 

thơ xử lý tất

cả

trừ mình

ra

 

một con lật đật

đứng

không bao giờ chịu ngã

 

vì thơ

tham

quá

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Lê Vĩnh Tài | NIGHT & THE CONTINUING FALLING VERSES – ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI (3)”

Miệt mài đam mê vì ý nghĩa và tinh hoa của ngôn ngữ, giới mãi dằn vặc, thắc quặng, lơ lững, chìm nỗi, thơ thẩn trong cỏi thần thiên vũ trụ của con tim.

Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s