Categories
POETRY/THƠ

ERR IS THE SEASON – HÌNH NHƯ MÙA ĐÃ LỠ (3)

By Kim-Anh Bui, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Err is the season
Err is the wilted rose
Froze in a draw cold
Sold to those that love

By Kim-Anh Bui, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

ERR IS THE SEASON

 

Written for no one

Yet still baffled so

Written for sundowns

Sunset absent towns

 

Err is the season

Err is the wilted rose

Froze in a draw cold

Sold to those that love

 

A rendezvous nil

That eon ago

And now still thus so

An ode without love

 

Written for sundowns

Dropped two words to bide

Gone are sentiments

As time hangs pass by

_____

HÌNH NHƯ MÙA ĐÃ LỠ

 

có viết cho ai đâu

mà bâng khuâng tệ thế

viết cho những buổi chiều

không hoàng hôn trên phố

 

hình như mùa đã lỡ

hình như hoa hồng ủ

lạnh đông trong ngăn tủ

bán cho người yêu nhau

 

đã bao giờ hẹn đâu

từ ngày xưa xa ấy

và bây giờ cũng vậy

câu thơ không tình yêu

 

viết cho những buổi chiều

quên hai chữ chờ đợi

rơi đâu rồi cảm xúc

lững lờ thời gian trôi”

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s