Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thái Bình | B e a u t y q u e e n – H o a h ậ u (1)

By Nguyễn Thái Bình, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Suddenly you’re a beauty queen
Upon a death sentence
A bond on your head at eighteen
Internal screams of burning blacken flames.

By Nguyễn Thái Bình, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

B e a u t y q u e e n

 

Suddenly you’re a beauty queen

Upon a death sentence

A bond on your head at eighteen

Internal screams of burning blacken flames.

 

How could beauty be measured?

The right size breast waist hips

By which intellect measurable

The answers abundant drifting duckweed

 

Mother didn’t give birth to you so you may flaunt your beauty

Mother didn’t give birth to you for the conformity of a frame.

Mother didn’t give birth to you so you may be a beauty queen.

Mother gave birth, waiting for the tears the day you become a woman.

 

Mother gave birth to you so that you may be a girl.

Charming sweet and girly

A girl, you are the beauty queen

Amidst all things or at least for one being

 

The glorious fading light

The bitter words memories

Fame, a nostalgic regret

Lingering not endless, the mesmerising youth of a young woman. 

_____

 

H o a h ậ u

 

Em bỗng được tuyên thành hoa hậu

Theo kiểu tòa tuyên án tử hình

Tuổi mười tám mang cùm trên trán

Trong reo hò của đám cháy u minh

 

Sắc đẹp nào đâu mà đo đếm 

Bằng số đo vòng vú eo mông

Trí tuệ nào đâu mà đo đếm

Bằng cách trả lời như bèo giạt trôi sông.

 

Mẹ sinh ra em không phải để đời đàm tiếu

Mẹ sinh ra em không để đời đo đếm cân đong

Mẹ sinh ra em không để thành hoa hậu

Mẹ sinh ra em để chờ khóc mừng ngày con sáo sang sông

 

Mẹ sinh ra em để làm con gái

Để làm duyên làm dáng ấp e

Con gái dĩ nhiên phải là hoa hậu

Giữa muôn trùng này của ít nhất một người.

 

Ánh hào quang cũng rồi dần lịm tắt

Lời chua ngoa cũng sẽ lãng quên

Danh hiệu rồi sẽ trở thành nuối tiếc

Có còn chăng, thời con gái miên viên.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Nguyễn Thái Bình | B e a u t y q u e e n – H o a h ậ u (1)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s