Categories
POETRY/THƠ

The formidable sea (18)

By Nguyễn Thị Phương Trâm, translation by Lê Vĩnh Tài

The lies I’ve told
These lies I’ve told so old
Old as the ancient trees
Old as the sea

By Nguyễn Thị Phương Trâm, translation by Lê Vĩnh Tài

 

The lies I’ve told

These lies I’ve told so old

Old as the ancient trees

Old as the sea

 

The words woven in Moonbeam

In burnt Sunlight seems

In the whispering sea breeze

in your ear sighing, me

 

My laboured hunk of muscle

In tides wistful

Pounds pounding away

Ah the things I can, can’t say

 

To swim

To savouring the saltiness

The formidable sea

_____

Tui nói láo miết rồi

đến giờ vẫn nói láo

những lời nói láo già như cổ thụ

xưa như biển

 

Những lời nói đan thành ánh trăng lừa dối

thành ánh mặt trời

bốc cháy trong gió biển

rì rào bên tai bạn, thở dài

 

tôi, cơ bắp cuồn cuộn của tôi

trong thủy triều đăm chiêu với những điều

tôi có thể

và không thể nói

 

Bơi

để thưởng thức vị biển mặn

ghê gớm

 

09.2019

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “The formidable sea (18)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s