Categories
POETRY/THƠ

the poem it’s not poison – bài thơ không phải là thuốc độc (208)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

history
invariably do not welcome losers
it throws at our faces
viruses and poison
the weight of a nation

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the poem

it’s not poison

nothing but candy

in flimsy scrunched up silver wrappers

 

you swallow it and realise

angels do not exist

 

you’ve wasted your life

a blue birthmark on your forehead

 

soon on a trip

and you’re not too old

you look around

but there’s no one left

 

history 

invariably do not welcome losers

it throws at our faces

viruses and poison

the weight of a nation

 

+++

 

we live a happy life

when our husbands are sick

 

we live a happy life

when our fathers are dead

 

we live happy lives

when our children are hungry

 

gosh what a glorious nation

please forgive us

_____

 

bài thơ

không phải thuốc độc

đó chỉ là những viên kẹo

gói trong lớp giấy bạc bị hỏng

 

bạn nuốt và biết rằng

các thiên thần không tồn tại

 

bạn bỏ lỡ cuộc đời bạn

với vết chàm màu xanh trên trán

 

trên chuyến đi muộn

khi bạn chưa quá già

bạn nhìn quanh

và không thấy ai ở đó

 

nhưng lịch sử

thường không đón chào những người thất bại

nó ném vào mặt chúng ta

thuốc độc, và những con virus cân nặng

bằng một đất nước

 

+++

 

chúng tôi sống hạnh phúc

khi chồng của chúng tôi bị bệnh

 

chúng tôi sống hạnh phúc

khi cha của chúng tôi bị chết

 

chúng tôi sống hạnh phúc

khi con của chúng tôi bị đói

 

ôi đất nước tuyệt vời

xin hãy tha thứ cho chúng tôi


 

Cái gì nhẹ như gió
Đâm sâu chẳng tý máu
Một thế giới không màu
Một bầu trời đầy sao.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s