Categories
POETRY/THƠ

Upon the autumn pavement – Trên sân gạch mùa thu

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____

spawn from the cracks the destruction of time
a single yellow alder

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Upon the autumn pavement

 

spawn from the cracks the destruction of time

a single yellow alder

bewildered at first light

I thought of my mother

my love

myself

the uneven tumultuous times

upon our homeland

 

pushed back together broken pieces of the past

like fading pages of a book by the season

like the dotted broken fonts on the screen

fingers grasping holding onto endless nothing

 

I’m here watching the clouds in the sky break

into drifting petals

upon the land

floating

corroded by each breath

a season of departure.

_____

 

Trên sân gạch mùa thu

 

từ trong vết nứt của thời gian tàn phá

một cây đông hầu vàng

ngơ ngẩn sáng nay

tôi nghĩ về mẹ

về em

và về tôi

về những tháng năm không lành lặn

trên đất quê hương

 

ngày tháng đã xếp lại như gạch vỡ sau lưng

như những trang sách phai mực theo mùa

như font chữ vỡ trên màn hình

những ngón tay bấu chặt vào khoảng không vô tận

 

tôi ngồi nhìn mây trắng vỡ trong trời

thành những đám hoa trôi

trên xứ sở

lênh đênh

gọi mòn tiếng thở

mùa đi

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s