Categories
POETRY/THƠ

no. 18:3

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***
a blade of green grass, yellow chrysanthemum
like her, red jungle geranium
the cloud within everything deceiving
hence
the colour of the poem
ever mediocre

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

The cloud has a hole.

 

the sea as poise as the river

it’s not a river; it’s the sea, a cloud

drifting through a forest, a cloud

drifting through a river

but within

the cloud still a hole

 

there within 

leaves, blooming flowers… and a cloud

frolicking sleeps with you, hence

this work is nothing but darkness

 

a blade of green grass, yellow chrysanthemum

like her, red jungle geranium

the cloud within everything deceiving

hence

the colour of the poem 

ever mediocre

 

in truth from the cloud 

the formation of waves, birdsongs

roses the blooming of seas

blue, bubbling poise

not from rivers

it pours from a crack

within you

 

ending with

rivers run into clouds

the residing clouds are forever

like that

even though it has a hole

so that the angels

like water may

ascend

as rain.

_____

 

đám mây có một cái lỗ.

 

biển lặng lẽ như dòng sông

không phải sông, nó là biển, đám mây

bay trong khu rừng, đám mây

chảy trong dòng sông

nhưng bên trong

đám mây vẫn có một cái lỗ

 

từ đó bạn có thể nhìn thấy

lá, hoa nở… và đám mây chạy

nhảy, nằm ngủ với bạn, vì vậy

trái đất màu tối đen

 

ngọn cỏ màu xanh, hoa cúc màu vàng

cũng như nàng, hoa mẫu đơn màu đỏ

đám mây biết cách nói dối về tất cả

để

màu sắc bài thơ không bao giờ

nhàm chán

 

trên thực tế

đám mây gây ra sóng biển, tiếng hót của con

chim, hoa hồng đỏ nở ra biển

xanh, xạc xào lặng lẽ

vì nó không phải từ dòng sông

nó chảy ra từ một cái kẽ

nứt của bạn

 

cuối cùng

sông chảy vào đám mây

những đám mây nằm như muôn đời

vẫn thế

mặc dù nó vẫn có một cái lỗ

để các thiên thần

như nước

rơi xuống

thành mưa.

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s