Categories
POETRY/THƠ

no. 18:8 – work work all day, dreaming all night

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

work work all day, dreaming all night

 

year end

you fly

once your recall appears

you search your

history

 

history

an envelope tainted with blood

mother has sent you

the stuff 

in your suitcase

 

stuff about despicable people

not at all simple

like the way

you write

or edit

a poem

_____

làm việc cả ngày, mơ mộng cả đêm

 

cuối năm

bạn bay

khi bộ nhớ của bạn xuất hiện

bạn đi tìm

lịch sử

 

lịch sử

là chiếc phong bì dính máu

mẹ gửi cho bạn

là những câu chuyện trong va ly

của bạn

 

câu chuyện những kẻ khốn nạn

không phải chỉ đơn giản

như bạn

viết

hay sửa lại

một bài thơ

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s