Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Lãm Thắng | AN ACHE FELT BY HEAVEN AND EARTH? – NỖI ĐAU CÓ THẤU ĐẤT TRỜI? (10)

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

AN ACHE FELT BY HEAVEN AND EARTH?

 

Who would have thought the sky could weep?

Who would have thought the earth capable of mourning?

Humanity pulling at its hair

The rows of blood-soaked tears!

 

The heavens, the cause of floods

Tearing wives and husbands apart

The gale tearing at the mind

The heartache, the confusion

 

The innocent child

In its mother’s womb

To greet the world

But the sky, vicious and cold!

 

Yes life is a tragedy

Yes life is impermanent

But why the tears

Why the division of love?!

 

The horrid winds, angry waters

Stolen your mother and you, child

Nine months dear baby

Not enough for this world!

 

On my knees

Amidst heaven and earth

Wife, child, nowhere to be found

Nothing but a battered soul

 

On my knees

Does heaven know?

Rising waters, rapids

Ripping apart husband and wife!

_____

 

NỖI ĐAU CÓ THẤU ĐẤT TRỜI?

 

Ai tin trời gào khóc?

Ai tin đất kêu than?

Người vò đầu bứt tóc

Mắt máu tuôn hai hàng!

 

Trời gây nên lũ lụt

Cho vợ chồng ly tan

Gió mưa càng não nuột

Nỗi đau thêm bàng hoàng

 

Tội tình chi con ơi!

Còn nằm trong bụng mẹ

Con sắp sửa chào đời

Mà trời xanh ác thế!

 

Vẫn biết đời dâu bể

Vẫn biết đời vô thường

Sao cứ đem dòng lệ

Ngăn cách bờ yêu thương?!

 

Gió to, con nước dữ

Cướp mất mẹ, con rồi

Chín tháng sao chưa đủ

Để chào đời con ơi!

 

Quỳ dưới mưa, mà lạy

Giữa đất trời mênh mông

Vợ, con, nào đâu thấy

Chỉ thấy tan nát lòng

 

Quỳ dưới mưa, mà lạy

Đất trời có thấu không?

Nước dâng, cuồn cuộn chảy

Xé làm đôi vợ chồng!

 

Nguyễn Lãm Thắng

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s