Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 15:1 – happiness is you

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***
the lighted cigarette
the wandering smoke
like the days we used to wander

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

happiness is you

on my lap

the time

you spilled orange juice

all over my pants

for a week

I didn’t wash it

 

then suddenly, you were gone

to where no one knows

it couldn’t be that you’ve forgotten

you were tired perhaps

 

the lighted cigarette

the wandering smoke

like the days we used to wander

 

windy in passing the noisy open-air places 

ever silencing the past

beneath the tables the conversations still

travellers and the rain

the melodies choking

the air breathless

remain

then

upon my lashes

wet

orange juice

the whole week

ever acknowledging

the joy.

_____

 

niềm vui

khi em ngồi vào lòng

nhiều khi

em làm đổ ly nước cam

lên hai ống quần

mà cả tuần

tôi mới giặt

 

sau đó, em đi đâu

không ai biết

chắc là em không quên

chỉ là em mệt

 

châm một điếu thuốc

khói lang thang

như ngày xưa tụi mình hay đi bộ

 

quán Gió bây giờ có nhiều âm thanh

không im lặng ngày xưa

phía dưới bàn còn nghe tiếng nói

của du khách và mưa…

nhưng bài hát đã bị bóp nghẹt

không gian bị bóp nghẹt

chỉ

còn

lông mi của tôi

bị ướt

nước cam

cả tuần

giả vờ không hết

niềm vui…

 

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s