Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | the bright clouds last dream – mây trắng mơ giấc mơ cuối cùng (214)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***
they are the past
while the future waited in a line
in the rippling flood water for a packet of instant noodles.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

the bright clouds last dream

 

the last journey

homebound

from the desert in dreams

 

the journey starts

with their warm last breath

 

they descend into sleep

 

bearing the whipping fury of the rain

in the howling death in the wind

 

they have no hope in immortality

in the limitless sleep

 

they are the past

while the future waited in a line

in the rippling flood water for a packet of instant noodles.

_____

 

mây trắng mơ giấc mơ cuối cùng 

 

chuyến đi cuối cùng 

họ trở về nhà

từ những sa mạc trong mơ

 

chuyến đi đã bắt đầu như thể họ biết đó là

hơi ấm cuối cùng của họ 

 

họ chìm vào giấc ngủ 

 

mưa đánh vào họ những cơn cuồng nộ và

gió hú lên chết chóc

 

họ không hy vọng bất tử

trong giấc ngủ vô định 

 

họ là quá khứ 

còn tương lai đang xếp hàng 

chờ đến lượt nhận gói mì trong nước lụt reo vang…

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s