Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Lãm Thắng | THE STARKNESS OF THE CITY – HOANG VU PHỐ (11)

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***
sombre the sound of bells in ripples ascended the river
birds head low in songs of old
return to die upon the burned meadows of long ago

View Post

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

THE STARKNESS OF THE CITY

the blatantly crude chilling wind pervading overwhelmed the flowers inflight

a blunt shredded fate in splintering branches

faithful how to a season on its knees a blood-red season

shoved down the throat of the night before the shrieking

by each reed upon the city the desolation

sombre the sound of bells in ripples ascended the river

birds head low in songs of old

return to die upon the burned meadows of long ago

there at the squat-cafe who’s missing whom

in the suspended wisp of smoke 

resided autumn

_____

HOANG VU PHỐ

trận gió lạnh lùng hình hài thô bạo cuốn chùm hoa bay đi

nhành cây gãy đầu xơ xác thân phận

tin làm sao được mùa gối mùa máu đỏ

khi tiếng thét bị đè bẹp trong cuống họng của đêm qua

thành phố sáng hoang vu từng miếng cỏ

tiếng chuông buồn lăn xuống dòng sông

những con chim cúi đầu hót rao lời cũ

bay về chết trên cỏ cháy đồi xưa

ai ngồi nhớ ai quán cóc cà phê

giọt khói cuộn tròn lơ lửng

mùa đã thu rồi

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s