Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 15:7 – the hem of your áo dài

our first breathe each morning
the awakening of our carnal desire?

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the hem of your áo dài

our first breathe each morning

the awakening of our carnal desire?

let’s walk

I’ll show you a place

we may breakfast

where

at the tips of a hawker’s yoke a song

like a poem

calling out the rhymes

the see-sawing of those

obliviously singing

upon the arrival of a poem

we should walk soundly into darkness

beneath the canopy of hawkers

we

gosh we should

do what we could to the unmarried women

make them blush.

_____

 

tà áo dài của bạn

có phải là hơi thở mỗi sáng

để đánh thức thịt da?

chúng ta hãy đi bộ

tôi sẽ chỉ cho bạn nơi

chúng ta điểm tâm

nơi

trên ngọn cây hát rong

như bài thơ

chúng ta gieo vần

với một dao động của những người

ngẩn ngơ rồi hát

khi bài thơ đến

chúng ta hãy đi sâu trong bóng tối

dưới tán cây hát rong

chúng ta

ôi chúng ta

sẽ làm cho các thiếu nữ chưa chồng

đỏ mặt…

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s