Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 15:2 – a dream

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***
a scar
we all believe
to be
a bee sting

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

a poem

it can’t be written like that 

even when she has

disappeared

 

possibly into a forest

without roots

as though

the earth endlessly spin

dangling

 

like a dream

a deceptive landscape

a waterfall knowing only how to fall

people breaking

our world on the verge

spilling three-quarter of tears into a ladle

ladling water

somewhere

 

us

drifting

meeting a giant razor

a hairy man

cutting

the eager throat

a person

at a time

 

a scar

we all believe

to be

a bee sting

_____

 

bài thơ

nó không thể viết theo cách này

ngay cả khi em bay

đâu mất…

 

như lạc vào rừng

không tìm thấy gốc cây

như thể

trái đất suốt đời quay

lơ lửng

 

như giấc mơ

của một thị trấn chỉ toàn nói dối

của một ngọn thác chỉ biết rơi

có người bị vỡ

như trái đất tụi mình từng muốn đổ

ba phần tư nước mắt vào cái gàu

múc nước

ở đâu đâu…

 

sau

đó chúng ta trôi dạt

gặp một lưỡi dao cạo khổng lồ

của ông nhiều râu

cứa đứt

cái cổ họng háo hức

của từng

người

 

cái vết thương

mà tụi mình cứ tưởng

là con ong

chích…

 

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s