Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 15:3 – the babies sucking their thumbs in the maternity ward

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***
the babies sucking their thumbs in the maternity ward
where
overflowing is the mother’s milk
the fragrant seeping through
the hospital hallways

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the babies sucking their thumbs in the maternity ward

where

overflowing is the mother’s milk

the fragrant seeping through

the hospital hallways

 

the scent so 

even the hallways are mesmerized

by the baby thumbs

 

cravings for a drop of coffee

a teaspoon

tiny tiny

mixed in a world of thumbs

in deep sleep

the anxious fathers in the hallway

couldn’t possibly

understand.

_____

 

những em bé nằm bú tay trong khoa Sản

nơi

sữa mẹ thênh thang

thơm cả hành lang

bệnh viện

 

mùi thơm

làm cả hành lang mê sảng

ngón tay của bé

 

chợt thèm một chút cà phê

một muỗng nhỏ

nhỏ nhỏ nhỏ

pha vào thế giới những ngón tay

đang ngủ say

mà ngoài hành lang những ông bố loay hoay

không làm sao

hiểu được…

 

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s