Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 15:4 – God didn’t create humanity in all its nakedness alone

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***
including those who enjoy porn
nude drawing
the hats are also his creation
like shoes

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

God didn’t create humanity in all its nakedness alone

He created clothes

heavenly bodies in silk

 

including those who enjoy porn

nude drawing

the hats are also his creation

like shoes

 

guys, you must put on your pants properly 

button up your shirt

before you pick up women

kiss them.

 

Archimedes was naked

discovered the power of water in the bathroom

just that one time

the scientist thereafter 

always

wore clothes

 

poetry was written by people with clothes on

afraid of being pantless

naked, but for hat and scarf

 

the guy drinking on the pavement

needs clothes still to lift his eyes

up high

at God

 

Dear God

why could You create a naked man

we wouldn’t need to buy clothes then

like hair and beard

no need to shave or cut it

the superficial image

now on sale

by life’s sneaky

dirty

games.

_____

 

Chúa không chỉ tạo ra con người trần truồng

Ngài còn tạo ra quần áo

người đẹp vì lụa…

 

cả khi con người thích coi phim sex

và vẽ nude

Chúa vẫn làm thêm mũ

và giày dép

 

cả mấy ông cũng phải cẩn thận mặc quần

áo vào

mới dám đi mê gái

và hôn…

 

cả Archimedes trần truồng

vào phòng tắm phát hiện ra lực đẩy của nước

cũng chỉ một lần

các nhà khoa học sau này luôn luôn

mặc quần

và áo…

 

thơ được viết ra từ những người mặc quần áo

vì sợ ở truồng

thơ thành hư ảo

đọc không ra

 

khi chết đi

người ta bay lên trời

không chỉ mặc quần

áo, mà còn mũ và khăn choàng

 

một người đàn ông ngồi uống rượu ở vỉa

hè, vẫn phải mặc quần áo

mới dám ngước nhìn Thiên Chúa ở trên

cao

 

Chúa ôi

sao Ngài không tạo ra người đàn ông trần truồng

để chúng con khỏi cần mua quần áo

cả tóc râu

khỏi cần cạo

cái mẽ ngoài

giờ đang mùa hạ giá

sau khi bị cuộc đời

chơi lén

nốc-ao…

 

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s